Publications of P. T. Lang

Journal Article (173)

161.
Journal Article
Lang, P. T.; Zohm, H.; Buchl, K.; Fuchs, J. C.; Gehre, O.; Gruber, O.; Mertens, V.; Muller, H. W.; Neuhauser, J.: Pellet fuelling of ELMy H mode discharges on Asdex upgrade. Nuclear Fusion 36 (11), pp. 1531 - 1545 (1996)
162.
Journal Article
Neu, R.; Asmussen, K.; Krieger, K.; Thoma, A.; Bosch, H. S.; Deschka, S.; Dux, R.; Engelhardt, W.; GarciaRosales, C.; Gruber, O. et al.; Herrmann, A.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Mertens V; Ryter, F.; Rohde V; Roth, J.; Sokoll, M.; Stabler, A.; Suttrop, W.; Weinlich, M.; Zohm, H.; Alexander, M.; Becker, G.; Behler, K.; Behringer, K.; Behrisch, R.; Bergmann, A.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Brambilla, M.; Brinkschulte, H.; Büchl, K.; Carlson, A.; Chodura, R.; Coster, D.; Cupido, L.; deBlank, H. J.; Hempel, S. D.; Drube, R.; Fahrbach, H. U.; Feist, J. H.; Feneberg, W.; Fiedler, S.; Franzen, P.; Fuchs, J. C.; Fussmann, G.; Gafert, J.; Gehre, O.; Gernhardt, J.; Haas, G.; Herppich, G.; Herrmann, W.; Hirsch, S.; Hoek, M.; Hoenen, F.; Hofmeister, F.; Hohenöcker, H.; Jacobi, D.; Junker, W.; Kardaun, O.; Kass, T.; Kollotzek, H.; Köppendörfer, W.; Kurzan, B.; Lackner, K.; Lang, P. T.; Lang, R. S.; Laux, M.; Lengyel, L. L.; Leuterer, F.; Manso, M. E.; Maraschek, M.; Mast, K. F.; McCarthy, P.; Meisel, D.; Merkel, R.; Müller, H. W.; Münich, M.; Murmann, H.; Napiontek, B.; Neu, G.; Neuhauser, J.; Niethammer, M.; Noterdaeme, J. M.; Pasch, E.; Pautasso, G.; Peeters, A. G.; Pereverzev, G.; Pitcher, C. S.; Poschenrieder, W.; Raupp, G.; Reinmuller, K.; Riedl, R.; Rohr, H.; Salzmann, H.; Sandmann, W.; Schilling, H. B.; Schlögl, D.; Schneider, H.; Schneider, R.; Schneider, W.; Schramm, G.; Schweinzer, J.; Scott, B. D.; Seidel, U.; Serra, F.; Speth, E.; Silva, A.; Steuer, K. H.; Stober, J.; Streibl, B.; Treutterer, W.; Troppmann, M.; Tsois, N.; Ulrich, M.; Varela, P.; Verbeek, H.; Verplancke, P.; Vollmer, O.; Wedler, H.; Wenzel, U.; Wesner, F.; Wolf, R.; Wunderlich, R.; Zasche, D.; Zehetbauer, T.; Zehrfeld, H. P.: The tungsten divertor experiment at ASDEX upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 38 (12A Sp. Iss. SI), pp. A165 - A179 (1996)
163.
Journal Article
Pautasso, G.; Buchl, K.; Fuchs, J. C.; Gruber, O.; Herrmann, A.; Lackner, K.; Lang, P. T.; Mast, K. F.; Ulrich, M.; Zohm, H.: Use of impurity pellets to control energy dissipation during disruption. Nuclear Fusion 36 (10), pp. 1291 - 1297 (1996)
164.
Journal Article
Gruber, O.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Lackner, K.; Mertens, V.; Neuhauser, J.; Ryter, F.; Zohm, H.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Büchl, K. et al.; Fiedler, S.; Field, A.; Fuchs, C.; Garcia-Rosales, C.; Haas, G.; Herrmann, A.; Herrmann, W.; Hirsch, S.; Köppendörfer, W.; Lang, P.; Lieder, G.; Mast, K. F.; Pitcher, C. S.; Schittenhelm, M.; Stober, J.; Suttrop, W.; Troppmann, M.; Weinlich, M.; Albrecht, M.; Alexander, M.; Asmussen, K.; Ballico, M.; Behler, K.; Behringer, K.; Bosch, H. S.; Brambilla, M.; Carlson, A.; Coster, D.; Cupido, L.; DeBlank, H. J.; Pena Hempel, S. D.; Deschka, S.; Dorn, C.; Drube, R.; Dux, R.; Eberhagen, A.; Engelhardt, W.; Fahrbach, H. U.; Feist, H. U.; Fieg, D.; Fussmann, G.; Gehre, O.; Gernhardt, J.; Ignacz, P.; Jüttner, B.; Junker, W.; Kass, T.; Kiemer, K.; Kollotzek, H.; Kornherr, M.; Krieger, K.; Kurzan, B.; Lang, R.; Laux, M.; Manso, M. E.; Maraschek, M.; Mayer, H. M.; McCarthy, P.; Meisel, D.; Merkel, R.; Murmann, H.; Napiontek, B.; Naujoks, D.; Neu, G.; Neu, R.; Noterdaeme, J. M.; Pautasso, G.; Poschenrieder, W.; Raupp, G.; Richter, H.; Richter, T.; Rohr, H.; Roth, J.; Salmon, N.; Salzmann, H.; Sandmann, W.; Schilling, H. B.; Schneider, H.; Schneider, R.; Schneider, W.; Schonmann, K.; Schramm, G.; Schumacher, U.; Schweinzer, J.; Seidel, U.; Serra, F.; Silva, A.; Sokoll, M.; Speth, E.; Stabler, A.; Steuer, K. H.; Streibl, B.; Treutterer, W.; Ulrich, M.; Varela, P.; Vernickel, H.; Vollmer, O.; Wedler, H.; Wenzel, U.; Wesner, F.; Wunderlich, R.; Zasche, D.; Zehrfeld, H. P.: Observation of Continuous Divertor Detachment in H-Mode Discharges in ASDEX Upgrade. Physical Review Letters 74 (21), pp. 4217 - 4220 (1995)
165.
Journal Article
Murari, A.; Mast, K. F.; D'Ambra, L.; Lang, P. T.: Multichord Calibrated Bolometer Array for the RFX Experiment. Review of Scientific Instruments 66 (No 1, Part 2), pp. 665 - 667 (1995)
166.
Journal Article
Neuhauser, J.; Alexander, M.; Becker, G.; Bosch, H. S.; Buchl, K.; Coster, D.; Dux, R.; Field, A.; Fiedler, S.; Fuchs, C. et al.; Gehre, O.; Gruber, O.; Haas, G.; Herrmann, A.; Hirsch, S.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Lackner, K.; Lieder, G.; Mast, K. F.; Mertens, V.; Murmann, H.; Napiontek, B.; Neu, R.; Ryter, F.; Salzmann, H.; Schneider, R.; Schweinzer, J.; Sokoll, M.; Steuer, K. H.; Stober, J.; Suttrop, W.; Weinlich, M.; Wenzel, U.; Zehrfeld, H. P.; Zohm, H.; Albrecht, M.; Asmussen, K.; Behler, K.; Behringer, K.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Brambilla, M.; Carlson, A.; Chodura, R.; Cupido, L.; DeBlank, H. J.; Hempel, S. D. P.; Deschka, S.; Dorn, C.; Drube, R.; Engelhardt, W.; Fahrbach, H. U.; Feist, H. U.; Fieg, G.; Fussmann, G.; GarciaRosales, C.; Gernhardt, J.; Herrmann, W.; Ignacz, P.; Juttner, B.; Junker, W.; Kass, T.; Koppendorfer, W.; Kollotzek, H.; Krieger, K.; Kurzan, B.; Lang, P.; Lang, R.; Laux, M.; Manso, M. E.; Maraschek, M.; McCarthy, P.; Meisel, D.; Merkel, R.; Naujoks, D.; Neu, G.; Niethammer, M.; Noterdaeme, J. M.; Pautasso, G.; Pitcher, C. S.; Poschenrieder, W.; Raupp, G.; Rohr, H.; Roth, J.; Sandmann, W.; Schilling, H. B.; Schittenhelm, M.; Schneider, H.; Schneider, W.; Schonmann, K.; Schramm, G.; Seidel, U.; Serra, F.; Silva, A.; Speth, E.; Stabler, A.; Streibl, B.; Treutterer, W.; Troppmann, M.; Ulrich, M.; Varela, P.; Vollmer, O.; Wedler, H.; Wesner, F.; West, W. P.; Wunderlich, R.; Zasche, D.; Zehetbauer, T.: The compatibility of high confinement times and complete divertor detachment in ASDEX-Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 37 (Suppl. 11A), pp. A37 - A51 (1995)
167.
Journal Article
Zohm, H.; Maraschek, M.; Pautasso, G.; Schittenhelm, M.; Sesnic, S.; Sokoll, M.; Suttrop, W.; Alexander, M.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Boozer, A. et al.; Blank, H. J. d.; Fuchs, J. C.; Gernhardt, J.; Gruber, O.; Kass, T.; Kaufmann, M.; Lang, P. T.; Lackner, K.; Meister, H.; Mertens, V.; Neu, R.; Wolfl, F.: MHD stability and disruption physics in ASDEX upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 37 (Suppl. 11A), pp. A313 - A324 (1995)
168.
Journal Article
Kuteev, B. V.; Sergeev, V. Y.; Egorov, S. M.; Kapralov, V. G.; Khlopenkov, K. V.; Miroshnikov, I. V.; Polyakov, D. V.; Reznichenko, P. V.; Lang, P. T.; Buchl, K. P. et al.; Cierpka, P.; Lang, R. S.; Sudo, S.: Impurity Pellet Injection Systems for Tokamak Diagnostics and Burn Control. Fusion Technology 26 (3), pp. 938 - 944 (1994)
169.
Journal Article
Lackner, K.; Bosch, H. S.; Coster, D.; Gruber, O.; Haas, G.; Herrmann, A.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Mertens, V.; Neuhauser, J. et al.; Ryter, F.; Weinlich, M.; Zohm, H.; Albrecht, M.; Alexander, M.; Asmussen, K.; Ballico, M.; Behler, K.; Behringer, K.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Brambilla, M.; Buchl, K.; Carlson, A.; Cupido, L.; DeBlank, H. J.; Hempel, S. D.; Deschka, S.; Dorn, C.; Drube, R.; Dux, R.; Eeberhagen, A.; Engelhardt, W.; Fahrbach, H. U.; Feist, H. U.; Fiedler, S.; Fieg, D.; Field, A.; Fuchs, J. C.; Fussmann, G.; Garcia-Rosales, C.; Gehre, O.; Gernhardt, J.; Herrmann, W.; Hirsch, S.; Ignacz, P.; Juttner, B.; Junker, W.; Kass, T.; Kiemer, K.; Köppendörfer, W.; Kollotzek, H.; Kornherr, M.; Krieger, K.; Kurzan, B.; Lang, P.; Lang, R.; Laux, M.; Lieder, G.; Manso, M. E.; Maraschek, M.; Mast, K. F.; Mayer, H. M.; McCarthy, P.; Meisel, D.; Merkel, R.; Murmann, H.; Napiontek, B.; Naujoks, D.; Neu, G.; Neu, R.; Noterdaeme, J. M.; Pautasso, G.; Pitcher, C. S.; Poschenrieder, W.; Raupp, G.; Richter, H.; Richter, T.; Rohr, H.; Roth, J.; Salmon, N.; Salzmann, H.; Sandmann, W.; Schilling, H. B.; Schittenhelm, M.; Schneider, H.; Schneider, R.; Schneider, W.; Schonmann, K.; Schramm, G.; Schumacher, U.; Schweinzer, J.; Seidel, U.; Serra, F.; Silva, A.; Sokoll, M.; Speth, E.; Stabler, A.; Steuer, K. H.; Stober, J.; Steibl, B.; Suttrop, W.; Treutterer, W.; Troppmann, M.; Ulrich, M.; Varela, P.; Vernickel, H.; Vollmer, O.; Wedler, H.; Wenzel, U.; Wesner, F.; Wnderlich, R.; Zasche, D.; Zehrfeld, H. P.: Recent results from divertor operation in ASDEX Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 36 (12B Suppl. S), pp. B79 - B92 (1994)
170.
Journal Article
Andelfinger, C.; Buchelt, E.; Cierpka, P.; Kollotzek, H.; Lang, P. T.; Lang, R. S.; Prausner, G.; Söldner, F. X.; Ulrich, M.; Weber, G.: A new centrifuge pellet injector for fusion experiments. Review of Scientific Instruments 64 (4), pp. 983 - 989 (1993)
171.
Journal Article
Kaufmann, M.; Bosch, H. S.; Field, A.; Fussmann, G.; Gruber, O.; Herrmann, A.; Junker, W.; Kallenbach, A.; Köppendörfer, W.; Krieger, K. et al.; Lackner, K.; Laux, M.; Mertens, V.; Napiontek, B.; Naujoks, D.; Neuhauser, J.; Poschenrieder, W.; Roth, J.; Ryter, F.; Zohm, H.; Albrecht, M.; Alexander, M.; Asmussen, K.; Becker, G.; Behler, K.; Behringer, K.; Bergmann, A.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Brambilla, M.; Braun, F.; Büchl, K.; Carlson, A.; Chodura, R.; Cupido, L.; Barbieri, O. d.; Blank, H. J. d.; Pena, H. S. d.; Dorn, C.; Drube, R.; Eberhagen, A.; Engelhardt, W.; Engstler, J.; Fahrbach, H. U.; Feist, J. H.; Feneberg, W.; Fieg, G.; Fuchs, C.; Garcia-Rosales, C.; Gehre, O.; Gernhardt, J.; Gotsch, S.; Gruber, J.; Günther, K.; Haas, G.; Heinemann, B.; Herppich, G.; Herrmann, W.; Hofmeister, F.; Hohenhöcker, H.; Jacobi, D.; Jüttner, B.; Kardaun, O.; Kass, T.; Kiemer, K.; Kollotzek, H.; Kornherr, M.; Kurzan, B.; Lang, P.; Lang, R.; Lengyel, L.; Leuterer, F.; Lieder, G.; Manso, M. E.; Mast, K. F.; Mayer, H. M.; McCarthy, P.; Meisel, D.; Merkel, R.; Münich, M.; Murmann, H.; Neu, G.; Neu, R.; Noterdaeme, J. M.; Pautasso, G.; Pitcher, C. S.; Raupp, G.; Richter, H.; Richter, T.; Rohr, H.; Salmon, N.; Salzmann, H.; Sandmann, W.; Schilling, H. B.; Schittenhelm, M.; Schneider, H.; Schneider, R.; Schneider, W.; Schönmann, K.; Schramm, G.; Schumacher, U.; Schweinzer, J.; Scott, B.; Seidel, U.; Serra, F.; Silva, A.; Söldner, F. X.; Speth, E.; Stäbler, A.; Steuer, K. H.; Streibl, B.; Suttrop, W.; Treutterer, W.; Troppmann, M.; Tsois, N.; Ulrich, M.; Varela, P.; Venus, G.; Vernickel, H.; Vollmer, O.; Wedler, H.; Weinlich, M.; Wenzel, U.; Wesner, F.; Wilhelm, R.; Wunderlich, R.; Zasche, D.; Zehrfeld, H. P.: Edge physics and H-mode studies in ASDEX Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 35 (Suppl. B), pp. B205 - B214 (1993)
172.
Journal Article
Lang, P. T.; Mast, K. F.; Renk, K. F.; Schatz, W.: Photoresponse of a miniaturized metal film bolometer to ultrashort mid- and far-infrared laser pulses. Infrared Physics 34 (5), pp. 481 - 486 (1993)
173.
Journal Article
Schatz, W.; Heusinger, M. A.; Nebosis, R. S.; Renk, K. F.; Lang, P. T.: 100 ps far-infrared laser pulses from optically pumped D2O. Infrared Physics 34 (4), pp. 339 - 344 (1993)

Book Chapter (2)

174.
Book Chapter
Kocsis, G.; Belonohy, E.; Gal, K.; Kalvin, S.; Lang, P. T.; Schneider, W.; Veres, G.; ASDEX Upgrade Team: Pellet-Plasma Interaction Studies at ASDEX Upgrade. In: PLASMA 2005, pp. 191 - 194 (Eds. Sadowski, M.J.; Dudek, M.; Hartfuss, H.-J.; Pawelec, E.). American Institute of Physics, Melville, NY (2006)
175.
Book Chapter
Lang, P. T.; Mast, K. F.; Renk, K. F.; Schatz, W.: A Miniaturized Bolometer Array for FIR Laser Spectroscopy. In: 18th International Conference on Infrared and Millimeter Waves: Conference Digest, pp. 116 - 117 (Eds. Birch, J.R.; Parker, T.J.). SPIE, Bellingham, WA (1993)

Conference Paper (123)

176.
Conference Paper
Angioni, C.; Fable, E.; Lang, P. T.; Manas, P.; Rodriguez-Fernandez, P.; Ryter, F.; Tardini, G.; ASDEX Upgrade Team, Max Planck Institute for Plasma Physics, Max Planck Society: Transport studies at ASDEX Upgrade: Cold pulses local or non-local? NBI particle source important or not? Pellet fuelling in or out? In: 46th EPS Conference on Plasma Physics, P2.1083 (Eds. Riconda, C.; Brezinsek, S.; McCarty, K.; Lancaster, K.; Burgess, D. et al.). 46th EPS Conference on Plasma Physics, Milan, July 08, 2019 - July 12, 2019. European Physical Society, Geneva (2019)
177.
Conference Paper
Lang, P. T.; Angioni, C.; Bernert, M.; Kardaun, O. J. W. F.; Ploeckl, B.; Suttrop, W.; Tardini, G.; Wischmeier, M.; Zohm, H.; ASDEX Upgrade Team, Max Planck Institute for Plasma Physics, Max Planck Society: Energy confinement in the pellet-enforced high-density regime at ASDEX Upgrade. In: 46th EPS Conference on Plasma Physics, O3.104 (Eds. Riconda, C.; Brezinsek, S.; McCarty, K.; Lancaster, K.; Burgess, D. et al.). 46th EPS Conference on Plasma Physics, Milan, July 08, 2019 - July 12, 2019. European Physical Society, Geneva (2019)
178.
Conference Paper
Pautasso, G.; Fable, E.; Koechl, F.; Lang, P.; Siccinio, M.; Maviglia, F.: Modelling of shattered pellet ablation: a discussion. In: 46th EPS Conference on Plasma Physics, P4.1045 (Eds. Riconda, C.; Brezinsek, S.; McCarty, K.; Lancaster, K.; Burgess, D. et al.). 46th EPS Conference on Plasma Physics, Milan, July 08, 2019 - July 12, 2019. European Physical Society, Geneva (2019)
179.
Conference Paper
Pütterich, T.; Sauter, O.; Bobkov, V.; Cavedon, M.; Dunne, M. G.; Guimarais, L.; Kappatou, A.; Lang, P. T.; Mantsinen, M.; McDermott, R. M. et al.; Schweinzer, J.; Stober, J.; Suttrop, W.; Willensdorfer, M.; EUROfusion MST1 Team; ASDEX Upgrade Team, Max Planck Institute for Plasma Physics, Max Planck Society: The ITER Baseline Scenario Investigated at ASDEX Upgrade. In: 27th IAEA Fusion Energy Conference, EX/P8-4. 27th IAEA Fusion Energy Conference (FEC 2018), Gandhinagar (Ahmedabad), October 22, 2018 - October 27, 2018. International Atomic Energy Agency, Vienna (2019)
180.
Conference Paper
Futatani, S.; Huijsmans, G. T. A.; Loarte, A.; Pamela, S.; Hoelzl, M.; Lang, P. T.; Garzotti, L.; Kocsis, G.; Orain, F.; Frigione, D. et al.; Dunne, M.; Lessig, A.; Mantsinen, M.; EUROfusion MST1 Team; ASDEX Upgrade Team, Max Planck Institute for Plasma Physics, Max Planck Society; JET Contributors: Non-linear MHD Simulations of Pellet Triggered ELMs. In: 26th IAEA Fusion Energy Conference, TH/P1-25. 26th IAEA Fusion Energy Conference (FEC 2016), Kyoto, October 17, 2016 - October 22, 2016. International Atomic Energy Agency, Vienna (2018)
Go to Editor View