Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (197)

181.
Zeitschriftenartikel
Suttrop, W.; Gruber, O.; Kurzan, B.; Murmann, H.; Neuhauser, J.; Schweinzer, J.; Stober, J.; Treutterer, W.; ASDEX Upgrade Team: Effect of Plasma Shape Variation on ELMs and H-Mode Pedestal Properties in ASDEX Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 42, S. A97 - A102 (2000)
182.
Zeitschriftenartikel
Gruber, O.; Bosch, H. S.; Gunter, S.; Herrmann, A.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Krieger, K.; Lackner, K.; Mertens V; Neu, R. et al.; Ryter, F.; Schweinzer, J.; Stabler, A.; Suttrop, W.; Wolf, R.; Asmussen, K.; Bard, A.; Becker, G.; Behler, K.; Behringer, K.; Bergmann, A.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Borrass, K.; Braams, B.; Brambilla, M.; Brandenburg, R.; Braun, F.; Brinkschulte, H.; Bruckner, R.; Brusehaber, B.; Buchl, K.; Buhler, A.; Callaghan, H. P.; Carlson, A.; Coster, D. P.; Cupido, L.; Hempel, S. D.; Dorn, C.; Drube, R.; Dux, R.; Egorov, S.; Engelhardt, W.; Fahrbach, H. U.; Fantz, U.; Feist, H. U.; Franzen, P.; Fuchs, J. C.; Fussmann, G.; Gafert, J.; Gantenbein, G.; Gehre, O.; Geier, A.; Gernhardt, J.; Gubanka, E.; Gude, A.; Haas, G.; Hallatschek, K.; Hartmann, D.; Heinemann, B.; Herppich, G.; Herrmann, W.; Hofmeister, F.; Holzhauer, E.; Jacobi, D.; Kakoulidis, M.; Karakatsanis, N.; Kardaun, O.; Khutoretski, A.; Kollotzek, H.; Kotter, S.; Kraus, W.; Kurzan, B.; Kyriakakis, G.; Lang, P. T.; Lang, R. S.; Laux, M.; Lengyel, L. L.; Leuterer, F.; Lorenz, A.; Maier, H.; Manso, M.; Maraschek, M.; Markoulaki, M.; Mast, K. F.; McCarthy, P. J.; Meisel, D.; Meister, H.; Merkel, R.; Meskat, J. P.; Müller, H. W.; Münich, M.; Murmann, H.; Napiontek, B.; Neu, G.; Neuhauser, J.; Niethammer, M.; Noterdaeme, J. M.; Pautasso, G.; Peeters, A. G.; Pereverzev, G.; Pinches, S.; Raupp, G.; Reinmüller, K.; Riedl, R.; Rohde, V.; Rohr, H.; Roth, J.; Salzmann, H.; Sandmann, W.; Schilling, H. B.; Schlogl, D.; Schmidtmann, E.; Schneider, H.; Schneider, R.; Schneider, W.; Schramm, G.; Schweizer, S.; Schwörer, R. R.; Scott, B. D.; Seidel, U.; Serra, F.; Sesnic, S.; Sihler, C.; Silva, A.; Speth, E.; Steuer, K. H.; Stober, J.; Streibl, B.; Thoma, A.; Treutterer, W.; Troppmann, M.; Tsois, N.; Ullrich, W.; Ulrich, M.; Varela, P.; Verbeek, H.; Vollmer, O.; Wedler, H.; Weinlich, M.; Wenzel, U.; Wesner, F.; Wunderlich, R.; Xantopoulos, N.; Yu, Q.; Zasche, D.; Zehetbauer, T.; Zehrfeld, H. P.; Zohm, H.; Zouhar, M.: Overview of ASDEX Upgrade results. Nuclear Fusion 39 (9Y Sp. Iss. 1), S. 1321 - 1336 (1999)
183.
Zeitschriftenartikel
Gruber, O.; Wolf, R. C.; Dux, R.; Fuchs, C.; Günter, S.; Kallenbach, A.; Lackner, K.; Maraschek, M.; McCarthy, P. J.; Meister, H. et al.; Pereversev, G.; Ryter, F.; Schweinzer, J.; Seidel, U.; Sesnic, S.; Stabler, A.; Stober, J.: Stationary H-mode discharges with internal transport barrier on ASDEX upgrade. Physical Review Letters 83 (9), S. 1787 - 1790 (1999)
184.
Zeitschriftenartikel
Horton, L. D.; Christiansen, J. P.; Lingertat, J.; Maggi, C. F.; Mertens, V.; Pogutse, O.; Saibene, G.; Sartori, R.; Stober, J.; Suttrop, W.: Performance near operational boundaries. Plasma Physics and Controlled Fusion 41 (Suppl. 12B), S. B329 - B341 (1999)
185.
Zeitschriftenartikel
Kallenbach, A.; Coster, D.; Fuchs, J. C.; Guo, H. Y.; Haas, G.; Herrmann, A.; Horton, L. D.; Ingesson, L. C.; Maggi, C. F.; Matthews, G. F. et al.; Monk, R. D.; Neuhauser, J.; Ryter, F.; Schweinzer, J.; Stober, J.; Suttrop, W.; ASDEX Upgrade Team; JET Team: Closed divertor operation in ASDEX Upgrade and JET. Plasma Physics and Controlled Fusion 41 (Suppl. 12B), S. B177 - B189 (1999)
186.
Zeitschriftenartikel
Suttrop, W.; Peeters, A. G.; Ryter, F.; Stober, J.; ASDEX Upgrade Team: Physics and scaling of the H-mode transition in ASDEX Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 41 (Suppl. 3A), S. A569 - A576 (1999)
187.
Zeitschriftenartikel
Peeters, A. G.; Stober, J.; Coster, D.; Schneider, R.; ASDEX Upgrade Team: The influence of neutral friction and neoclassical viscosity in the edge of ASDEX Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 40 (5), S. 703 - 706 (1998)
188.
Zeitschriftenartikel
Ryter, F.; Suttrop, W.; Brusehaber, B.; Kaufmann, M.; Mertens, V.; Murmann, H.; Peeters, A. G.; Stober, J.; Schweinzer, J.; Zohm, H. et al.; ASDEX Upgrade Team: H-mode power threshold and transition in ASDEX Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 40 (5), S. 725 - 729 (1998)
189.
Zeitschriftenartikel
Verbeek, H.; Stober, J.; Coster, D. P.; Eckstein, W.; Schneider, R.: Interaction of charge exchange neutrals with the main chamber walls of plasma machines. Nuclear Fusion 38 (12), S. 1789 - 1803 (1998)
190.
Zeitschriftenartikel
Mertens, V.; Kaufmann, M.; Neuhauser, J.; Schweinzer, J.; Stober, J.; Buechl, K.; Haas, G.; Herrmann, A.; Kallenbach, A.; Weinlich, M. et al.; ASDEX-Upgrade-Team: High Density Operation Close to Greenwald Limit and H Mode Limit in ASDEX Upgrade. Nuclear Fusion 37, 11, S. 1607 - 1614 (1997)
191.
Zeitschriftenartikel
Stober, J.: Improvement of ion temperature-profile determination from charge exchange measurements by inclusion of total-neutral-flux data. Plasma Physics and Controlled Fusion 39 (7), S. 1145 - 1152 (1997)
192.
Zeitschriftenartikel
Suttrop, W.; Kaufmann, M.; De Blank, H.J.; Lackner, K.; Mertens, V.; Ryter, F.; Salzmann, H.; Schweinzer, J.; Stober, J.; Zohm, H. et al.; ASDEX-Upgrade-Team: Identification of Plasma-Edge-Related Operational Regime Boundaries and Effect of Edge Instability on Confinement in ASDEX Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 39, 12, S. 2051 - 2066 (1997)
193.
Zeitschriftenartikel
Neu, R.; Asmussen, K.; Krieger, K.; Thoma, A.; Bosch, H. S.; Deschka, S.; Dux, R.; Engelhardt, W.; GarciaRosales, C.; Gruber, O. et al.; Herrmann, A.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Mertens V; Ryter, F.; Rohde V; Roth, J.; Sokoll, M.; Stabler, A.; Suttrop, W.; Weinlich, M.; Zohm, H.; Alexander, M.; Becker, G.; Behler, K.; Behringer, K.; Behrisch, R.; Bergmann, A.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Brambilla, M.; Brinkschulte, H.; Büchl, K.; Carlson, A.; Chodura, R.; Coster, D.; Cupido, L.; deBlank, H. J.; Hempel, S. D.; Drube, R.; Fahrbach, H. U.; Feist, J. H.; Feneberg, W.; Fiedler, S.; Franzen, P.; Fuchs, J. C.; Fussmann, G.; Gafert, J.; Gehre, O.; Gernhardt, J.; Haas, G.; Herppich, G.; Herrmann, W.; Hirsch, S.; Hoek, M.; Hoenen, F.; Hofmeister, F.; Hohenöcker, H.; Jacobi, D.; Junker, W.; Kardaun, O.; Kass, T.; Kollotzek, H.; Köppendörfer, W.; Kurzan, B.; Lackner, K.; Lang, P. T.; Lang, R. S.; Laux, M.; Lengyel, L. L.; Leuterer, F.; Manso, M. E.; Maraschek, M.; Mast, K. F.; McCarthy, P.; Meisel, D.; Merkel, R.; Müller, H. W.; Münich, M.; Murmann, H.; Napiontek, B.; Neu, G.; Neuhauser, J.; Niethammer, M.; Noterdaeme, J. M.; Pasch, E.; Pautasso, G.; Peeters, A. G.; Pereverzev, G.; Pitcher, C. S.; Poschenrieder, W.; Raupp, G.; Reinmuller, K.; Riedl, R.; Rohr, H.; Salzmann, H.; Sandmann, W.; Schilling, H. B.; Schlögl, D.; Schneider, H.; Schneider, R.; Schneider, W.; Schramm, G.; Schweinzer, J.; Scott, B. D.; Seidel, U.; Serra, F.; Speth, E.; Silva, A.; Steuer, K. H.; Stober, J.; Streibl, B.; Treutterer, W.; Troppmann, M.; Tsois, N.; Ulrich, M.; Varela, P.; Verbeek, H.; Verplancke, P.; Vollmer, O.; Wedler, H.; Wenzel, U.; Wesner, F.; Wolf, R.; Wunderlich, R.; Zasche, D.; Zehetbauer, T.; Zehrfeld, H. P.: The tungsten divertor experiment at ASDEX upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 38 (12A Sp. Iss. SI), S. A165 - A179 (1996)
194.
Zeitschriftenartikel
Gruber, O.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Lackner, K.; Mertens, V.; Neuhauser, J.; Ryter, F.; Zohm, H.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Büchl, K. et al.; Fiedler, S.; Field, A.; Fuchs, C.; Garcia-Rosales, C.; Haas, G.; Herrmann, A.; Herrmann, W.; Hirsch, S.; Köppendörfer, W.; Lang, P.; Lieder, G.; Mast, K. F.; Pitcher, C. S.; Schittenhelm, M.; Stober, J.; Suttrop, W.; Troppmann, M.; Weinlich, M.; Albrecht, M.; Alexander, M.; Asmussen, K.; Ballico, M.; Behler, K.; Behringer, K.; Bosch, H. S.; Brambilla, M.; Carlson, A.; Coster, D.; Cupido, L.; DeBlank, H. J.; Pena Hempel, S. D.; Deschka, S.; Dorn, C.; Drube, R.; Dux, R.; Eberhagen, A.; Engelhardt, W.; Fahrbach, H. U.; Feist, H. U.; Fieg, D.; Fussmann, G.; Gehre, O.; Gernhardt, J.; Ignacz, P.; Jüttner, B.; Junker, W.; Kass, T.; Kiemer, K.; Kollotzek, H.; Kornherr, M.; Krieger, K.; Kurzan, B.; Lang, R.; Laux, M.; Manso, M. E.; Maraschek, M.; Mayer, H. M.; McCarthy, P.; Meisel, D.; Merkel, R.; Murmann, H.; Napiontek, B.; Naujoks, D.; Neu, G.; Neu, R.; Noterdaeme, J. M.; Pautasso, G.; Poschenrieder, W.; Raupp, G.; Richter, H.; Richter, T.; Rohr, H.; Roth, J.; Salmon, N.; Salzmann, H.; Sandmann, W.; Schilling, H. B.; Schneider, H.; Schneider, R.; Schneider, W.; Schonmann, K.; Schramm, G.; Schumacher, U.; Schweinzer, J.; Seidel, U.; Serra, F.; Silva, A.; Sokoll, M.; Speth, E.; Stabler, A.; Steuer, K. H.; Streibl, B.; Treutterer, W.; Ulrich, M.; Varela, P.; Vernickel, H.; Vollmer, O.; Wedler, H.; Wenzel, U.; Wesner, F.; Wunderlich, R.; Zasche, D.; Zehrfeld, H. P.: Observation of Continuous Divertor Detachment in H-Mode Discharges in ASDEX Upgrade. Physical Review Letters 74 (21), S. 4217 - 4220 (1995)
195.
Zeitschriftenartikel
Neuhauser, J.; Alexander, M.; Becker, G.; Bosch, H. S.; Buchl, K.; Coster, D.; Dux, R.; Field, A.; Fiedler, S.; Fuchs, C. et al.; Gehre, O.; Gruber, O.; Haas, G.; Herrmann, A.; Hirsch, S.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Lackner, K.; Lieder, G.; Mast, K. F.; Mertens, V.; Murmann, H.; Napiontek, B.; Neu, R.; Ryter, F.; Salzmann, H.; Schneider, R.; Schweinzer, J.; Sokoll, M.; Steuer, K. H.; Stober, J.; Suttrop, W.; Weinlich, M.; Wenzel, U.; Zehrfeld, H. P.; Zohm, H.; Albrecht, M.; Asmussen, K.; Behler, K.; Behringer, K.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Brambilla, M.; Carlson, A.; Chodura, R.; Cupido, L.; DeBlank, H. J.; Hempel, S. D. P.; Deschka, S.; Dorn, C.; Drube, R.; Engelhardt, W.; Fahrbach, H. U.; Feist, H. U.; Fieg, G.; Fussmann, G.; GarciaRosales, C.; Gernhardt, J.; Herrmann, W.; Ignacz, P.; Juttner, B.; Junker, W.; Kass, T.; Koppendorfer, W.; Kollotzek, H.; Krieger, K.; Kurzan, B.; Lang, P.; Lang, R.; Laux, M.; Manso, M. E.; Maraschek, M.; McCarthy, P.; Meisel, D.; Merkel, R.; Naujoks, D.; Neu, G.; Niethammer, M.; Noterdaeme, J. M.; Pautasso, G.; Pitcher, C. S.; Poschenrieder, W.; Raupp, G.; Rohr, H.; Roth, J.; Sandmann, W.; Schilling, H. B.; Schittenhelm, M.; Schneider, H.; Schneider, W.; Schonmann, K.; Schramm, G.; Seidel, U.; Serra, F.; Silva, A.; Speth, E.; Stabler, A.; Streibl, B.; Treutterer, W.; Troppmann, M.; Ulrich, M.; Varela, P.; Vollmer, O.; Wedler, H.; Wesner, F.; West, W. P.; Wunderlich, R.; Zasche, D.; Zehetbauer, T.: The compatibility of high confinement times and complete divertor detachment in ASDEX-Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 37 (Suppl. 11A), S. A37 - A51 (1995)
196.
Zeitschriftenartikel
Lackner, K.; Bosch, H. S.; Coster, D.; Gruber, O.; Haas, G.; Herrmann, A.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Mertens, V.; Neuhauser, J. et al.; Ryter, F.; Weinlich, M.; Zohm, H.; Albrecht, M.; Alexander, M.; Asmussen, K.; Ballico, M.; Behler, K.; Behringer, K.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Brambilla, M.; Buchl, K.; Carlson, A.; Cupido, L.; DeBlank, H. J.; Hempel, S. D.; Deschka, S.; Dorn, C.; Drube, R.; Dux, R.; Eeberhagen, A.; Engelhardt, W.; Fahrbach, H. U.; Feist, H. U.; Fiedler, S.; Fieg, D.; Field, A.; Fuchs, J. C.; Fussmann, G.; Garcia-Rosales, C.; Gehre, O.; Gernhardt, J.; Herrmann, W.; Hirsch, S.; Ignacz, P.; Juttner, B.; Junker, W.; Kass, T.; Kiemer, K.; Köppendörfer, W.; Kollotzek, H.; Kornherr, M.; Krieger, K.; Kurzan, B.; Lang, P.; Lang, R.; Laux, M.; Lieder, G.; Manso, M. E.; Maraschek, M.; Mast, K. F.; Mayer, H. M.; McCarthy, P.; Meisel, D.; Merkel, R.; Murmann, H.; Napiontek, B.; Naujoks, D.; Neu, G.; Neu, R.; Noterdaeme, J. M.; Pautasso, G.; Pitcher, C. S.; Poschenrieder, W.; Raupp, G.; Richter, H.; Richter, T.; Rohr, H.; Roth, J.; Salmon, N.; Salzmann, H.; Sandmann, W.; Schilling, H. B.; Schittenhelm, M.; Schneider, H.; Schneider, R.; Schneider, W.; Schonmann, K.; Schramm, G.; Schumacher, U.; Schweinzer, J.; Seidel, U.; Serra, F.; Silva, A.; Sokoll, M.; Speth, E.; Stabler, A.; Steuer, K. H.; Stober, J.; Steibl, B.; Suttrop, W.; Treutterer, W.; Troppmann, M.; Ulrich, M.; Varela, P.; Vernickel, H.; Vollmer, O.; Wedler, H.; Wenzel, U.; Wesner, F.; Wnderlich, R.; Zasche, D.; Zehrfeld, H. P.: Recent results from divertor operation in ASDEX Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 36 (12B Suppl. S), S. B79 - B92 (1994)
197.
Zeitschriftenartikel
Rangelov, G.; Stober, J.; Eisenhut, B.; Fauster, T.; Steinmann, W.: NH_sub.{3} and NO Interaction with Si(100)-(2x1) Surfaces. Physical Review. B 44, S. 1954 - 1960 (1991)

Buchkapitel (8)

198.
Buchkapitel
Bongers, W. A.; Kasparek, W.; Braber, R. v. d.; Doelman, N.; Petelin, M.; Lubyako, L.; Eminoglu, V.; Baar, M. R. d.; Donné, A. J. H.; Erckmann, V. et al.; Elzendoorn, B. S. Q.; Goede, A. P. H.; Grünwald, G.; Hollmann, F.; Krijger, B.; Kaas, G.; Michel, G.; Monaco, F.; Noke, F.; Nuij, P. W. J. M.; Plaum, B.; Purps, F.; Pierik, J. G. W. t.; Stober, J.; Schütz, H.; Wagner, D.; ASDEX Upgrade Team: Commissioning of line-of-sight ECE system within waveguide based ECRH transmission systems on ASDEX Upgrade. In: EC-17 – 17th Joint Workshop on Electron Cyclotron Emission and Electron Cyclotron Resonance Heating, 03006 (6pp) (Hg. Westerhof, E.; Nuij, P. W. J. M.). EDP Sciences, Les Ulis Cedex A (2012)
199.
Buchkapitel
Doelman, N.; van den Braber, R.; Kasparek, W.; Erckmann, V.; Bongers, W.; Krijger, B.; Stober, J.; Fritz, E.; Dekker, B.; Klop, W. et al.; Hollmann, F.; Michel, G.; Noke, F.; Purps, F.; de Baar, M.; Maraschek, M.; Monaco, F.; Müller, S.; Schütz, H.; Wagner, D.; ASDEX Upgrade Team: Controlled Mirror Motion System for Resonant Diplexers in ECRH Applications. In: EC-17 – 17th Joint Workshop on Electron Cyclotron Emission and Electron Cyclotron Resonance Heating, 04005 (6pp) (Hg. Westerhof, E.; Nuij, P. W. J. M.). EDP Sciences, Les Ulis Cedex A (2012)
200.
Buchkapitel
Kasparek, W.; Plaum, B.; Lechte, C.; Filipovic, E.; Erckmann, V.; Grünwald, G.; Hollmann, F.; Maraschek, M.; Michel, G.; Monaco, F. et al.; Müller, S.; Noke, F.; Purps, F.; Schubert, M.; Schütz, H.; Stober, J.; Wagner, D.; van den Braber, R.; Doelman, N.; Fritz, E.; Bongers, W.; Krijger, B.; Petelin, M.; Lubyako, L.; Bruschi, A.; Sakamoto, K.; ASDEX Upgrade Team: Status of Resonant Diplexer Development for High-power ECRH Applications. In: EC-17 – 17th Joint Workshop on Electron Cyclotron Emission and Electron Cyclotron Resonance Heating, 04008 (6pp) (Hg. Westerhof, E.; Nuij, P. W. J. M.). EDP Sciences, Les Ulis Cedex A (2012)
Zur Redakteursansicht