Publikationen von F. Ryter

Zeitschriftenartikel (198)

161.
Zeitschriftenartikel
Ongena, J.; Messiaen, A. M.; Unterberg, B.; Budny, R. V.; Bush, C. E.; Hill, K.; Hoang, G. T.; Jackson, G.; Kallenbach, A.; Monier-Garbet, P. et al.; Mueller, D.; Murakami, M.; Staebler, G.; Ryter, F.; Wade, M.; Bell, M.; Boedo, J.; Bonheure, G.; Dumortier, P.; Durodie, F.; Finken, K. H.; Fuchs, G.; Giesen, B.; Hutteman, P.; Jaspers, R.; Koch, R.; Kramer-Flecken, A.; Mertens, P.; Moyer, R.; Pospieszczyk, A.; Ramsey, A.; Samm, U.; Sauer, M.; Schweer, B.; Uhlemann, R.; Vandenplas, P. E.; Van Oost, G.; Vervier, M.; Van Wassenhove, G.; Waidmann, G.; Weynants, R. R.; Wolf, G. H.; ASDEX Upgrade Team; DIII-D Team; TEXTOR-94 Team; TFTR Team: Overview of experiments with radiation cooling at high confinement and high density in limited and diverted discharges. Plasma Physics and Controlled Fusion 41 (Suppl. 3A), S. A379 - A399 (1999)
162.
Zeitschriftenartikel
Suttrop, W.; Peeters, A. G.; Ryter, F.; Stober, J.; ASDEX Upgrade Team: Physics and scaling of the H-mode transition in ASDEX Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 41 (Suppl. 3A), S. A569 - A576 (1999)
163.
Zeitschriftenartikel
Ryter, F.; Suttrop, W.; Brusehaber, B.; Kaufmann, M.; Mertens, V.; Murmann, H.; Peeters, A. G.; Stober, J.; Schweinzer, J.; Zohm, H. et al.; ASDEX Upgrade Team: H-mode power threshold and transition in ASDEX Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 40 (5), S. 725 - 729 (1998)
164.
Zeitschriftenartikel
Gruber, O.; Mertens, V.; Neuhauser, J.; Ryter, F.; Suttrop, W.; Albrecht, M.; Alexander, M.; Asmussen, K.; Becker, G.; Behler, K. et al.; Behringer, K.; Bergmann, A.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Borrass, K.; Bosch, H.-S.; Brambilla, M.; Braun, F.; Brinkschulte, H.; Buechl, K.; Buhler, A.; Carlson, A.; Chodura, R.; Coster, D.; De Blank, H.J.; et al.: Divertor Tokamak Operation at High Densities on ASDEX Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 39, S. B19 - B38 (1997)
165.
Zeitschriftenartikel
Suttrop, W.; Kaufmann, M.; De Blank, H.J.; Lackner, K.; Mertens, V.; Ryter, F.; Salzmann, H.; Schweinzer, J.; Stober, J.; Zohm, H. et al.; ASDEX-Upgrade-Team: Identification of Plasma-Edge-Related Operational Regime Boundaries and Effect of Edge Instability on Confinement in ASDEX Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 39, 12, S. 2051 - 2066 (1997)
166.
Zeitschriftenartikel
Bosch, H. S.; Gruber, O.; Haas, G.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Lackner, K.; Mertens, V.; Neu, R.; Neuhauser, J.; Ryter, F. et al.; Schweinzer, J.; Zohm, H.: Compatibility of H-mode with a radiating boundary and divertor detachment. Plasma Physics and Controlled Fusion 38 (8), S. 1493 - 1496 (1996)
167.
Zeitschriftenartikel
Giannone, L.; Stroth, U.; Köllermeyer, J.; Alexander, M.; Erckmann, V.; Hartfuss, H. J.; Ryter, F.; Suttrop, W.; ECRH Team; W7-AS Team et al.; ASDEX Upgrade Team: Combined analysis of steady state and transient transport by the maximum entropy method. Plasma Physics and Controlled Fusion 38 (4), S. 477 - 488 (1996)
168.
Zeitschriftenartikel
Kallenbach, A.; Dux, R.; Bosch, H. S.; Buchl, K.; Fuchs, J. C.; Gehre, O.; Haas, G.; Herrmann, A.; Herrmann, W.; Junker, W. et al.; Kaufmann, M.; Mertens, V.; Mast, F.; Neuhauser, J.; Hempel, S. D.; Ryter, F.; Schweinzer, J.; Steuer, K. H.; Suttrop, W.; Zohm, H.: Radiative boundary discharges with impurity injection and the H-L transition in ASDEX Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 38 (12), S. 2097 - 2112 (1996)
169.
Zeitschriftenartikel
Neu, R.; Asmussen, K.; Krieger, K.; Thoma, A.; Bosch, H. S.; Deschka, S.; Dux, R.; Engelhardt, W.; GarciaRosales, C.; Gruber, O. et al.; Herrmann, A.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Mertens V; Ryter, F.; Rohde V; Roth, J.; Sokoll, M.; Stabler, A.; Suttrop, W.; Weinlich, M.; Zohm, H.; Alexander, M.; Becker, G.; Behler, K.; Behringer, K.; Behrisch, R.; Bergmann, A.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Brambilla, M.; Brinkschulte, H.; Büchl, K.; Carlson, A.; Chodura, R.; Coster, D.; Cupido, L.; deBlank, H. J.; Hempel, S. D.; Drube, R.; Fahrbach, H. U.; Feist, J. H.; Feneberg, W.; Fiedler, S.; Franzen, P.; Fuchs, J. C.; Fussmann, G.; Gafert, J.; Gehre, O.; Gernhardt, J.; Haas, G.; Herppich, G.; Herrmann, W.; Hirsch, S.; Hoek, M.; Hoenen, F.; Hofmeister, F.; Hohenöcker, H.; Jacobi, D.; Junker, W.; Kardaun, O.; Kass, T.; Kollotzek, H.; Köppendörfer, W.; Kurzan, B.; Lackner, K.; Lang, P. T.; Lang, R. S.; Laux, M.; Lengyel, L. L.; Leuterer, F.; Manso, M. E.; Maraschek, M.; Mast, K. F.; McCarthy, P.; Meisel, D.; Merkel, R.; Müller, H. W.; Münich, M.; Murmann, H.; Napiontek, B.; Neu, G.; Neuhauser, J.; Niethammer, M.; Noterdaeme, J. M.; Pasch, E.; Pautasso, G.; Peeters, A. G.; Pereverzev, G.; Pitcher, C. S.; Poschenrieder, W.; Raupp, G.; Reinmuller, K.; Riedl, R.; Rohr, H.; Salzmann, H.; Sandmann, W.; Schilling, H. B.; Schlögl, D.; Schneider, H.; Schneider, R.; Schneider, W.; Schramm, G.; Schweinzer, J.; Scott, B. D.; Seidel, U.; Serra, F.; Speth, E.; Silva, A.; Steuer, K. H.; Stober, J.; Streibl, B.; Treutterer, W.; Troppmann, M.; Tsois, N.; Ulrich, M.; Varela, P.; Verbeek, H.; Verplancke, P.; Vollmer, O.; Wedler, H.; Wenzel, U.; Wesner, F.; Wolf, R.; Wunderlich, R.; Zasche, D.; Zehetbauer, T.; Zehrfeld, H. P.: The tungsten divertor experiment at ASDEX upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 38 (12A Sp. Iss. SI), S. A165 - A179 (1996)
170.
Zeitschriftenartikel
Ryter, F.; H-Mode-Database-Working-Group: H-Mode Power Threshold Database for ITER. Nuclear Fusion 36, 9, S. 1217 - 1264 (1996)
171.
Zeitschriftenartikel
Ryter, F.; H-Mode-Database-Working-Group: Results from the ITER H-Mode Threshold Database. Plasma Physics and Controlled Fusion 38, S. 1279 - 1282 (1996)
172.
Zeitschriftenartikel
Ryter, F.; Snipes, J. A.; Granetz, R. S.; Greenwald, M.; Kardaun, O. J. W. F.; Kus, A.; Stroth, U.; Köllermeyer, J.; Fielding, S. J.; Valovic, M. et al.; DeBoo, J. C.; Carlstrom, T. N.; Schissel, D. P.; Thomsen, K.; Campbell, S. J.; Christiansen, J. P.; Cordey, J. G.; Righi, E.; Miura, Y.; Suzuki, N.; Mori, M.; Matsuda, T.; Tamai, H.; Fukuda, T.; Kamada, Y.; Matsuda, T.; Sato, M.; Takizuka, T.; Tsuchiya, K.; Kaye, S. M.: H mode power threshold database for ITER. Nuclear Fusion 36 (9), S. 1217 - 1264 (1996)
173.
Zeitschriftenartikel
Ryter, F.; Snipes, J. A.; Granetz, R. S.; Greenwald, M.; Kardaun, O. J. W. F.; Kus, A.; Stroth, U.; Kollermeyer, J.; Fielding, S. J.; Valovic, M. et al.; DeBoo, J. C.; Carlstrom, T. N.; Schissel, D. P.; Thomsen, K.; Campbell, D. J.; Christiansen, J. P.; Cordey, J. G.; Righi, E.; Miura, Y.; Suzuki, N.; Mori, M.; Matsuda, T.; Tamai, H.; Fukuda, T.; Kamada, Y.; Matsuda, T.; Sato, M.; Takizuka, T.; Tsuchiya, K.; Kaye, S. M.: Results from the ITER H-mode threshold database. Plasma Physics and Controlled Fusion 38 (8), S. 1279 - 1282 (1996)
174.
Zeitschriftenartikel
Gruber, O.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Lackner, K.; Mertens, V.; Neuhauser, J.; Ryter, F.; Zohm, H.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Büchl, K. et al.; Fiedler, S.; Field, A.; Fuchs, C.; Garcia-Rosales, C.; Haas, G.; Herrmann, A.; Herrmann, W.; Hirsch, S.; Köppendörfer, W.; Lang, P.; Lieder, G.; Mast, K. F.; Pitcher, C. S.; Schittenhelm, M.; Stober, J.; Suttrop, W.; Troppmann, M.; Weinlich, M.; Albrecht, M.; Alexander, M.; Asmussen, K.; Ballico, M.; Behler, K.; Behringer, K.; Bosch, H. S.; Brambilla, M.; Carlson, A.; Coster, D.; Cupido, L.; DeBlank, H. J.; Pena Hempel, S. D.; Deschka, S.; Dorn, C.; Drube, R.; Dux, R.; Eberhagen, A.; Engelhardt, W.; Fahrbach, H. U.; Feist, H. U.; Fieg, D.; Fussmann, G.; Gehre, O.; Gernhardt, J.; Ignacz, P.; Jüttner, B.; Junker, W.; Kass, T.; Kiemer, K.; Kollotzek, H.; Kornherr, M.; Krieger, K.; Kurzan, B.; Lang, R.; Laux, M.; Manso, M. E.; Maraschek, M.; Mayer, H. M.; McCarthy, P.; Meisel, D.; Merkel, R.; Murmann, H.; Napiontek, B.; Naujoks, D.; Neu, G.; Neu, R.; Noterdaeme, J. M.; Pautasso, G.; Poschenrieder, W.; Raupp, G.; Richter, H.; Richter, T.; Rohr, H.; Roth, J.; Salmon, N.; Salzmann, H.; Sandmann, W.; Schilling, H. B.; Schneider, H.; Schneider, R.; Schneider, W.; Schonmann, K.; Schramm, G.; Schumacher, U.; Schweinzer, J.; Seidel, U.; Serra, F.; Silva, A.; Sokoll, M.; Speth, E.; Stabler, A.; Steuer, K. H.; Streibl, B.; Treutterer, W.; Ulrich, M.; Varela, P.; Vernickel, H.; Vollmer, O.; Wedler, H.; Wenzel, U.; Wesner, F.; Wunderlich, R.; Zasche, D.; Zehrfeld, H. P.: Observation of Continuous Divertor Detachment in H-Mode Discharges in ASDEX Upgrade. Physical Review Letters 74 (21), S. 4217 - 4220 (1995)
175.
Zeitschriftenartikel
Kallenbach, A.; Dux, R.; Mertens, V.; Gruber, O.; Haas, G.; Kaufmann, M.; Poschenrieder, W.; Ryter, F.; Zohm, H.; Alexander, M. et al.; Behringer, K. H.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Bosch, H. S.; Buchl, K.; Field, A. R.; Fuchs, J. C.; Gehre, O.; Herrmann, A.; Hirsch, S.; Köppendörfer, W.; Lackner, K.; Mast, K. F.; Neu, G.; Neuhauser, J.; Hempel, S. D.; Raupp, G.; Schonmann, K.; Stäbler, A.; Steuer, K. H.; Vollmer, O.; Weinlich, M.; West, W. P.; Zehetbauer, T.: H mode discharges with feedback controlled radiative boundary in the ASDEX Upgrade tokamak. Nuclear Fusion 35 (10), S. 1231 - 1246 (1995)
176.
Zeitschriftenartikel
Neuhauser, J.; Alexander, M.; Becker, G.; Bosch, H. S.; Buchl, K.; Coster, D.; Dux, R.; Field, A.; Fiedler, S.; Fuchs, C. et al.; Gehre, O.; Gruber, O.; Haas, G.; Herrmann, A.; Hirsch, S.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Lackner, K.; Lieder, G.; Mast, K. F.; Mertens, V.; Murmann, H.; Napiontek, B.; Neu, R.; Ryter, F.; Salzmann, H.; Schneider, R.; Schweinzer, J.; Sokoll, M.; Steuer, K. H.; Stober, J.; Suttrop, W.; Weinlich, M.; Wenzel, U.; Zehrfeld, H. P.; Zohm, H.; Albrecht, M.; Asmussen, K.; Behler, K.; Behringer, K.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Brambilla, M.; Carlson, A.; Chodura, R.; Cupido, L.; DeBlank, H. J.; Hempel, S. D. P.; Deschka, S.; Dorn, C.; Drube, R.; Engelhardt, W.; Fahrbach, H. U.; Feist, H. U.; Fieg, G.; Fussmann, G.; GarciaRosales, C.; Gernhardt, J.; Herrmann, W.; Ignacz, P.; Juttner, B.; Junker, W.; Kass, T.; Koppendorfer, W.; Kollotzek, H.; Krieger, K.; Kurzan, B.; Lang, P.; Lang, R.; Laux, M.; Manso, M. E.; Maraschek, M.; McCarthy, P.; Meisel, D.; Merkel, R.; Naujoks, D.; Neu, G.; Niethammer, M.; Noterdaeme, J. M.; Pautasso, G.; Pitcher, C. S.; Poschenrieder, W.; Raupp, G.; Rohr, H.; Roth, J.; Sandmann, W.; Schilling, H. B.; Schittenhelm, M.; Schneider, H.; Schneider, W.; Schonmann, K.; Schramm, G.; Seidel, U.; Serra, F.; Silva, A.; Speth, E.; Stabler, A.; Streibl, B.; Treutterer, W.; Troppmann, M.; Ulrich, M.; Varela, P.; Vollmer, O.; Wedler, H.; Wesner, F.; West, W. P.; Wunderlich, R.; Zasche, D.; Zehetbauer, T.: The compatibility of high confinement times and complete divertor detachment in ASDEX-Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 37 (Suppl. 11A), S. A37 - A51 (1995)
177.
Zeitschriftenartikel
Ryter, F.; Alexander, M.; Fuchs, J. C.; Gruber, O.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Köppendörfer, W.; Mertens, V.; Schneider, W.; Stäbler, A. et al.; Vollmer, O.; Zohm, H.; ASDEX Upgrade Team; ICRH Team; NI Team: H-Mode operating regimes and confinement in ASDEX-Upgrade. Physica Scripta 51 (5), S. 643 - 646 (1995)
178.
Zeitschriftenartikel
Stroth, U.; Kaiser, M.; Ryter, F.; Wagner, F.: Influence of the divertor on the L mode confinement in ASDEX. Nuclear Fusion 35 (2), S. 131 - 142 (1995)
179.
Zeitschriftenartikel
Zohm, H.; Suttrop, W.; Buchl, K.; Blank, H. J. d.; Gruber, O.; Kallenbach, A.; Mertens, V.; Ryter, F.; Schittenhelm, M.: Investigation of the bifurcation character of the H-mode in ASDEX Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 37 (4), S. 437 - 446 (1995)
180.
Zeitschriftenartikel
ITER-H-Mode-Database-Working-Group; Kardaun, O.J.W.F.; Ryter, F.; Stroth, U.; Kus, A.; ASDEX-Team; et al.: ITER H Mode Confinement Database Update: Special Topic. Nuclear Fusion 34, 1, S. 131 - 167 (1994)
Zur Redakteursansicht