Publikationen von W. Treutterer

Zeitschriftenartikel (152)

141.
Zeitschriftenartikel
Gruber, O.; Bosch, H. S.; Gunter, S.; Herrmann, A.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Krieger, K.; Lackner, K.; Mertens V; Neu, R. et al.; Ryter, F.; Schweinzer, J.; Stabler, A.; Suttrop, W.; Wolf, R.; Asmussen, K.; Bard, A.; Becker, G.; Behler, K.; Behringer, K.; Bergmann, A.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Borrass, K.; Braams, B.; Brambilla, M.; Brandenburg, R.; Braun, F.; Brinkschulte, H.; Bruckner, R.; Brusehaber, B.; Buchl, K.; Buhler, A.; Callaghan, H. P.; Carlson, A.; Coster, D. P.; Cupido, L.; Hempel, S. D.; Dorn, C.; Drube, R.; Dux, R.; Egorov, S.; Engelhardt, W.; Fahrbach, H. U.; Fantz, U.; Feist, H. U.; Franzen, P.; Fuchs, J. C.; Fussmann, G.; Gafert, J.; Gantenbein, G.; Gehre, O.; Geier, A.; Gernhardt, J.; Gubanka, E.; Gude, A.; Haas, G.; Hallatschek, K.; Hartmann, D.; Heinemann, B.; Herppich, G.; Herrmann, W.; Hofmeister, F.; Holzhauer, E.; Jacobi, D.; Kakoulidis, M.; Karakatsanis, N.; Kardaun, O.; Khutoretski, A.; Kollotzek, H.; Kotter, S.; Kraus, W.; Kurzan, B.; Kyriakakis, G.; Lang, P. T.; Lang, R. S.; Laux, M.; Lengyel, L. L.; Leuterer, F.; Lorenz, A.; Maier, H.; Manso, M.; Maraschek, M.; Markoulaki, M.; Mast, K. F.; McCarthy, P. J.; Meisel, D.; Meister, H.; Merkel, R.; Meskat, J. P.; Müller, H. W.; Münich, M.; Murmann, H.; Napiontek, B.; Neu, G.; Neuhauser, J.; Niethammer, M.; Noterdaeme, J. M.; Pautasso, G.; Peeters, A. G.; Pereverzev, G.; Pinches, S.; Raupp, G.; Reinmüller, K.; Riedl, R.; Rohde, V.; Rohr, H.; Roth, J.; Salzmann, H.; Sandmann, W.; Schilling, H. B.; Schlogl, D.; Schmidtmann, E.; Schneider, H.; Schneider, R.; Schneider, W.; Schramm, G.; Schweizer, S.; Schwörer, R. R.; Scott, B. D.; Seidel, U.; Serra, F.; Sesnic, S.; Sihler, C.; Silva, A.; Speth, E.; Steuer, K. H.; Stober, J.; Streibl, B.; Thoma, A.; Treutterer, W.; Troppmann, M.; Tsois, N.; Ullrich, W.; Ulrich, M.; Varela, P.; Verbeek, H.; Vollmer, O.; Wedler, H.; Weinlich, M.; Wenzel, U.; Wesner, F.; Wunderlich, R.; Xantopoulos, N.; Yu, Q.; Zasche, D.; Zehetbauer, T.; Zehrfeld, H. P.; Zohm, H.; Zouhar, M.: Overview of ASDEX Upgrade results. Nuclear Fusion 39 (9Y Sp. Iss. 1), S. 1321 - 1336 (1999)
142.
Zeitschriftenartikel
Raupp, G.; Behler, K.; Cole, R.; Lüddecke, K.; Mertens, V.; Neu, G.; Treutterer, W.; Zasche, D.; Zehetbauer, T.; ASDEX Upgrade Team: Next generation discharge control system for ASDEX upgrade. Fusion Engineering and Design 46 (2-4), S. 347 - 354 (1999)
143.
Zeitschriftenartikel
Raupp, G.; Behler, K.; Neu, G.; Treutterer, W.; Zasche, D.; Zehetbauer, T.: Experience from ASDEX Upgrade discharge control management for long pulse operation. Fusion Engineering and Design 43 (3-4), S. 383 - 391 (1999)
144.
Zeitschriftenartikel
Mertens, V.; Aubanel, C.; Gruber, O.; Kaufmann, M.; Neu, G.; Raupp, G.; Richter, H.; Treutterer, W.; Zasche, D.; Zehetbauer, T. et al.; ASDEX-Upgrade-Team; NBI-Team; ICRH-Team: Plasma Performance Optimization in ASDEX Upgrade. Fusion Technology 32, 3, S. 459 - 467 (1997)
145.
Zeitschriftenartikel
Raupp, G.; Gruber, O.; Kallenbach, A.; Mertens, V.; Neu, G.; Streibl, B.; Treutterer, W.; Zehetbauer, T.; Zasche, D.; ASDEX-Upgrade-Team: Discharge Supervision Control on ASDEX Upgrade. Fusion Technology 32, 3, S. 444 - 458 (1997)
146.
Zeitschriftenartikel
Neu, R.; Asmussen, K.; Krieger, K.; Thoma, A.; Bosch, H. S.; Deschka, S.; Dux, R.; Engelhardt, W.; GarciaRosales, C.; Gruber, O. et al.; Herrmann, A.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Mertens V; Ryter, F.; Rohde V; Roth, J.; Sokoll, M.; Stabler, A.; Suttrop, W.; Weinlich, M.; Zohm, H.; Alexander, M.; Becker, G.; Behler, K.; Behringer, K.; Behrisch, R.; Bergmann, A.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Brambilla, M.; Brinkschulte, H.; Büchl, K.; Carlson, A.; Chodura, R.; Coster, D.; Cupido, L.; deBlank, H. J.; Hempel, S. D.; Drube, R.; Fahrbach, H. U.; Feist, J. H.; Feneberg, W.; Fiedler, S.; Franzen, P.; Fuchs, J. C.; Fussmann, G.; Gafert, J.; Gehre, O.; Gernhardt, J.; Haas, G.; Herppich, G.; Herrmann, W.; Hirsch, S.; Hoek, M.; Hoenen, F.; Hofmeister, F.; Hohenöcker, H.; Jacobi, D.; Junker, W.; Kardaun, O.; Kass, T.; Kollotzek, H.; Köppendörfer, W.; Kurzan, B.; Lackner, K.; Lang, P. T.; Lang, R. S.; Laux, M.; Lengyel, L. L.; Leuterer, F.; Manso, M. E.; Maraschek, M.; Mast, K. F.; McCarthy, P.; Meisel, D.; Merkel, R.; Müller, H. W.; Münich, M.; Murmann, H.; Napiontek, B.; Neu, G.; Neuhauser, J.; Niethammer, M.; Noterdaeme, J. M.; Pasch, E.; Pautasso, G.; Peeters, A. G.; Pereverzev, G.; Pitcher, C. S.; Poschenrieder, W.; Raupp, G.; Reinmuller, K.; Riedl, R.; Rohr, H.; Salzmann, H.; Sandmann, W.; Schilling, H. B.; Schlögl, D.; Schneider, H.; Schneider, R.; Schneider, W.; Schramm, G.; Schweinzer, J.; Scott, B. D.; Seidel, U.; Serra, F.; Speth, E.; Silva, A.; Steuer, K. H.; Stober, J.; Streibl, B.; Treutterer, W.; Troppmann, M.; Tsois, N.; Ulrich, M.; Varela, P.; Verbeek, H.; Verplancke, P.; Vollmer, O.; Wedler, H.; Wenzel, U.; Wesner, F.; Wolf, R.; Wunderlich, R.; Zasche, D.; Zehetbauer, T.; Zehrfeld, H. P.: The tungsten divertor experiment at ASDEX upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 38 (12A Sp. Iss. SI), S. A165 - A179 (1996)
147.
Zeitschriftenartikel
Treutterer, W.; Aubanel, C.; Gruber, O.; Neu, G.; Raupp, G.; Seidel, W.; Zasche, E.; Zehetbauer, T.; McCarthy, P.; Lueddecke, K.: Redesign of the ASDEX upgrade plasma position and shape controller. IEEE Transactions on Nuclear Science 43 (1), S. 217 - 221 (1996)
148.
Zeitschriftenartikel
Zehetbauer, T.; Aubanel, C.; Mertens, V.; Neu, G.; Raupp, G.; Richter, H.; Treutterer, W.; Zasche, D.: Management of real time processes for plasma parameter optimization at ASDEX upgrade. IEEE Transactions on Nuclear Science 43 (1), S. 212 - 216 (1996)
149.
Zeitschriftenartikel
Gruber, O.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Lackner, K.; Mertens, V.; Neuhauser, J.; Ryter, F.; Zohm, H.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Büchl, K. et al.; Fiedler, S.; Field, A.; Fuchs, C.; Garcia-Rosales, C.; Haas, G.; Herrmann, A.; Herrmann, W.; Hirsch, S.; Köppendörfer, W.; Lang, P.; Lieder, G.; Mast, K. F.; Pitcher, C. S.; Schittenhelm, M.; Stober, J.; Suttrop, W.; Troppmann, M.; Weinlich, M.; Albrecht, M.; Alexander, M.; Asmussen, K.; Ballico, M.; Behler, K.; Behringer, K.; Bosch, H. S.; Brambilla, M.; Carlson, A.; Coster, D.; Cupido, L.; DeBlank, H. J.; Pena Hempel, S. D.; Deschka, S.; Dorn, C.; Drube, R.; Dux, R.; Eberhagen, A.; Engelhardt, W.; Fahrbach, H. U.; Feist, H. U.; Fieg, D.; Fussmann, G.; Gehre, O.; Gernhardt, J.; Ignacz, P.; Jüttner, B.; Junker, W.; Kass, T.; Kiemer, K.; Kollotzek, H.; Kornherr, M.; Krieger, K.; Kurzan, B.; Lang, R.; Laux, M.; Manso, M. E.; Maraschek, M.; Mayer, H. M.; McCarthy, P.; Meisel, D.; Merkel, R.; Murmann, H.; Napiontek, B.; Naujoks, D.; Neu, G.; Neu, R.; Noterdaeme, J. M.; Pautasso, G.; Poschenrieder, W.; Raupp, G.; Richter, H.; Richter, T.; Rohr, H.; Roth, J.; Salmon, N.; Salzmann, H.; Sandmann, W.; Schilling, H. B.; Schneider, H.; Schneider, R.; Schneider, W.; Schonmann, K.; Schramm, G.; Schumacher, U.; Schweinzer, J.; Seidel, U.; Serra, F.; Silva, A.; Sokoll, M.; Speth, E.; Stabler, A.; Steuer, K. H.; Streibl, B.; Treutterer, W.; Ulrich, M.; Varela, P.; Vernickel, H.; Vollmer, O.; Wedler, H.; Wenzel, U.; Wesner, F.; Wunderlich, R.; Zasche, D.; Zehrfeld, H. P.: Observation of Continuous Divertor Detachment in H-Mode Discharges in ASDEX Upgrade. Physical Review Letters 74 (21), S. 4217 - 4220 (1995)
150.
Zeitschriftenartikel
Neuhauser, J.; Alexander, M.; Becker, G.; Bosch, H. S.; Buchl, K.; Coster, D.; Dux, R.; Field, A.; Fiedler, S.; Fuchs, C. et al.; Gehre, O.; Gruber, O.; Haas, G.; Herrmann, A.; Hirsch, S.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Lackner, K.; Lieder, G.; Mast, K. F.; Mertens, V.; Murmann, H.; Napiontek, B.; Neu, R.; Ryter, F.; Salzmann, H.; Schneider, R.; Schweinzer, J.; Sokoll, M.; Steuer, K. H.; Stober, J.; Suttrop, W.; Weinlich, M.; Wenzel, U.; Zehrfeld, H. P.; Zohm, H.; Albrecht, M.; Asmussen, K.; Behler, K.; Behringer, K.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Brambilla, M.; Carlson, A.; Chodura, R.; Cupido, L.; DeBlank, H. J.; Hempel, S. D. P.; Deschka, S.; Dorn, C.; Drube, R.; Engelhardt, W.; Fahrbach, H. U.; Feist, H. U.; Fieg, G.; Fussmann, G.; GarciaRosales, C.; Gernhardt, J.; Herrmann, W.; Ignacz, P.; Juttner, B.; Junker, W.; Kass, T.; Koppendorfer, W.; Kollotzek, H.; Krieger, K.; Kurzan, B.; Lang, P.; Lang, R.; Laux, M.; Manso, M. E.; Maraschek, M.; McCarthy, P.; Meisel, D.; Merkel, R.; Naujoks, D.; Neu, G.; Niethammer, M.; Noterdaeme, J. M.; Pautasso, G.; Pitcher, C. S.; Poschenrieder, W.; Raupp, G.; Rohr, H.; Roth, J.; Sandmann, W.; Schilling, H. B.; Schittenhelm, M.; Schneider, H.; Schneider, W.; Schonmann, K.; Schramm, G.; Seidel, U.; Serra, F.; Silva, A.; Speth, E.; Stabler, A.; Streibl, B.; Treutterer, W.; Troppmann, M.; Ulrich, M.; Varela, P.; Vollmer, O.; Wedler, H.; Wesner, F.; West, W. P.; Wunderlich, R.; Zasche, D.; Zehetbauer, T.: The compatibility of high confinement times and complete divertor detachment in ASDEX-Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 37 (Suppl. 11A), S. A37 - A51 (1995)
151.
Zeitschriftenartikel
Lackner, K.; Bosch, H. S.; Coster, D.; Gruber, O.; Haas, G.; Herrmann, A.; Kallenbach, A.; Kaufmann, M.; Mertens, V.; Neuhauser, J. et al.; Ryter, F.; Weinlich, M.; Zohm, H.; Albrecht, M.; Alexander, M.; Asmussen, K.; Ballico, M.; Behler, K.; Behringer, K.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Brambilla, M.; Buchl, K.; Carlson, A.; Cupido, L.; DeBlank, H. J.; Hempel, S. D.; Deschka, S.; Dorn, C.; Drube, R.; Dux, R.; Eeberhagen, A.; Engelhardt, W.; Fahrbach, H. U.; Feist, H. U.; Fiedler, S.; Fieg, D.; Field, A.; Fuchs, J. C.; Fussmann, G.; Garcia-Rosales, C.; Gehre, O.; Gernhardt, J.; Herrmann, W.; Hirsch, S.; Ignacz, P.; Juttner, B.; Junker, W.; Kass, T.; Kiemer, K.; Köppendörfer, W.; Kollotzek, H.; Kornherr, M.; Krieger, K.; Kurzan, B.; Lang, P.; Lang, R.; Laux, M.; Lieder, G.; Manso, M. E.; Maraschek, M.; Mast, K. F.; Mayer, H. M.; McCarthy, P.; Meisel, D.; Merkel, R.; Murmann, H.; Napiontek, B.; Naujoks, D.; Neu, G.; Neu, R.; Noterdaeme, J. M.; Pautasso, G.; Pitcher, C. S.; Poschenrieder, W.; Raupp, G.; Richter, H.; Richter, T.; Rohr, H.; Roth, J.; Salmon, N.; Salzmann, H.; Sandmann, W.; Schilling, H. B.; Schittenhelm, M.; Schneider, H.; Schneider, R.; Schneider, W.; Schonmann, K.; Schramm, G.; Schumacher, U.; Schweinzer, J.; Seidel, U.; Serra, F.; Silva, A.; Sokoll, M.; Speth, E.; Stabler, A.; Steuer, K. H.; Stober, J.; Steibl, B.; Suttrop, W.; Treutterer, W.; Troppmann, M.; Ulrich, M.; Varela, P.; Vernickel, H.; Vollmer, O.; Wedler, H.; Wenzel, U.; Wesner, F.; Wnderlich, R.; Zasche, D.; Zehrfeld, H. P.: Recent results from divertor operation in ASDEX Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 36 (12B Suppl. S), S. B79 - B92 (1994)
152.
Zeitschriftenartikel
Kaufmann, M.; Bosch, H. S.; Field, A.; Fussmann, G.; Gruber, O.; Herrmann, A.; Junker, W.; Kallenbach, A.; Köppendörfer, W.; Krieger, K. et al.; Lackner, K.; Laux, M.; Mertens, V.; Napiontek, B.; Naujoks, D.; Neuhauser, J.; Poschenrieder, W.; Roth, J.; Ryter, F.; Zohm, H.; Albrecht, M.; Alexander, M.; Asmussen, K.; Becker, G.; Behler, K.; Behringer, K.; Bergmann, A.; Bessenrodt-Weberpals, M.; Brambilla, M.; Braun, F.; Büchl, K.; Carlson, A.; Chodura, R.; Cupido, L.; Barbieri, O. d.; Blank, H. J. d.; Pena, H. S. d.; Dorn, C.; Drube, R.; Eberhagen, A.; Engelhardt, W.; Engstler, J.; Fahrbach, H. U.; Feist, J. H.; Feneberg, W.; Fieg, G.; Fuchs, C.; Garcia-Rosales, C.; Gehre, O.; Gernhardt, J.; Gotsch, S.; Gruber, J.; Günther, K.; Haas, G.; Heinemann, B.; Herppich, G.; Herrmann, W.; Hofmeister, F.; Hohenhöcker, H.; Jacobi, D.; Jüttner, B.; Kardaun, O.; Kass, T.; Kiemer, K.; Kollotzek, H.; Kornherr, M.; Kurzan, B.; Lang, P.; Lang, R.; Lengyel, L.; Leuterer, F.; Lieder, G.; Manso, M. E.; Mast, K. F.; Mayer, H. M.; McCarthy, P.; Meisel, D.; Merkel, R.; Münich, M.; Murmann, H.; Neu, G.; Neu, R.; Noterdaeme, J. M.; Pautasso, G.; Pitcher, C. S.; Raupp, G.; Richter, H.; Richter, T.; Rohr, H.; Salmon, N.; Salzmann, H.; Sandmann, W.; Schilling, H. B.; Schittenhelm, M.; Schneider, H.; Schneider, R.; Schneider, W.; Schönmann, K.; Schramm, G.; Schumacher, U.; Schweinzer, J.; Scott, B.; Seidel, U.; Serra, F.; Silva, A.; Söldner, F. X.; Speth, E.; Stäbler, A.; Steuer, K. H.; Streibl, B.; Suttrop, W.; Treutterer, W.; Troppmann, M.; Tsois, N.; Ulrich, M.; Varela, P.; Venus, G.; Vernickel, H.; Vollmer, O.; Wedler, H.; Weinlich, M.; Wenzel, U.; Wesner, F.; Wilhelm, R.; Wunderlich, R.; Zasche, D.; Zehrfeld, H. P.: Edge physics and H-mode studies in ASDEX Upgrade. Plasma Physics and Controlled Fusion 35 (Suppl. B), S. B205 - B214 (1993)

Buchkapitel (4)

153.
Buchkapitel
Stober, J. K.; Reich, M.; Sommer, F.; Wagner, D.; Angioni, C.; Bock, A.; Giannone, L.; Herrmann, A.; Leuterer, F.; Maraschek, M. et al.; Mlynek, A.; Monaco, F.; Müller, S.; Münich, M.; Poli, E.; Schubert, M.; Schütz, H.; Treutterer, W.; Zohm, H.; ASDEX Upgrade Team, Max Planck Institute for Plasma Physics, Max Planck Society; Meier, A.; Scherer, T.; Strauß, D.; Vaccaro, A.; Flamm, J.; Thumm, M.; Höhnle, H.; Kasparek, W.; Stroth, U.; Litvak, A.; Denisov, G. G.; Chirkov, A. V.; Tai, E. M.; Popov, L. G.; Nichiporenko, V. O.; Myasnikov, V. E.; Soluyanova, E. A.; Malygin, S. A.: ECRH on ASDEX Upgrade - System status, feed-back control, plasma physics results. In: EC-17 – 17th Joint Workshop on Electron Cyclotron Emission and Electron Cyclotron Resonance Heating, 02011 (6pp) (Hg. Westerhof, E.; Nuij, P. W. J. M.). EDP Sciences, Les Ulis Cedex A (2012)
154.
Buchkapitel
Granucci, G.; Esposito, B.; Maraschek, M.; Nowak, S.; Martin-Solis, J. R.; Bin, W.; Botrugno, A.; Gabellieri, L.; Lazzaro, E.; Pautasso, G. et al.; Romano, A.; Smeulders, P.; Stober, J.; Treutterer, W.; Tudisco, O.; Urso, L.; Volpe, F.; Zohm, H.; FTU; ASDEX Upgrade Team: ECRH: A Tool to Control Disruptions in Tokamaks. In: Radio Frequency Power in Plasmas: Proceedings of the 18th Topical Conference, S. 507 - 514 (Hg. Bobkov, V.; Noterdaeme, J.-M.). American Institute of Physics, Melville, NY (2009)
155.
Buchkapitel
D'Antona, G.; Cirant, S.; Farina, D.; Gandini, F.; Lazzaro, E.; Treutterer, W.; Mainic, A.: Algorithms for the Control of NTM by Localized ECRH. Principles and Requirements of the Real Time Diagnostic and Control System. In: Burning Plasma Diagnostics: An International Conference, S. 450 - 453 (Hg. Gorini, G.; Orsitto, F. P.; Sindoni, E.; Tardocchi, M.). American Institute of Physics, Melville, NY (2008)
156.
Buchkapitel
Raupp, G.; Luddecke, K.; Neu, G.; Treutterer, W.; Zasche, D.; Zehetbauer, T.; ASDEX Upgrade Team: Evolution path for the ASDEX Upgrade real-time control system. In: International Conference on Accelerator and Large Experimental Physics Control Systems, Beijing (China), 1997-11-03 to 1997-11-07, S. 25 - 27 (1997)

Konferenzbeitrag (67)

157.
Konferenzbeitrag
Lang, P. T.; Plöckl, B.; Davis, S.; Fable, E.; Griener, M.; Janky, F.; Kircher, M.; Kudlacek, O.; Matsunaga, G.; Nakamura, S. et al.; Sieglin, B.; Suzuki, T.; Suttrop, W.; Treutterer, W.; Yamamoto, S.; Zohm, H.; ASDEX Upgrade Team, Max Planck Institute for Plasma Physics, Max Planck Society: Pellet actuator development step-by-step: from AUG to JT-60SA and EU-DEMO. In: 47th EPS Conference on Plasma Physics, O2.102 (Hg. Giruzzi, G.; Arnas, C.; Borba, D.; Gopla, A.; Lebedev, S. et al.). 47th EPS Conference on Plasma Physics, Virtual, 21. Juni 2021 - 25. Juni 2021. European Physical Society, Geneva (2021)
158.
Konferenzbeitrag
Bucalossi, J.; Missirlian, M.; Moreau, P.; Samaille, F.; Tsitrone, E.; Alarcon, T.; Antusch, S.; Aumenier, M. H.; Balme, S.; Batal, T. et al.; Bernard, J. M.; Bouquey, F.; Bourdelle, C.; Bremond, S.; Brezinsek, S.; Brun, C.; Bufferand, H.; Camenen, Y.; Cantone, B.; Chantant, M.; Chernyshova, M.; Ciraolo, G.; Colledani, G.; Colnel, J.; Corbel, E.; Corre, Y.; Courtois, X.; Daniel, R.; Daudel, T.; Dejarnac, R.; Delmas, E.; Delpech, L.; Desgranges, C.; Doceul, L.; Douai, D.; Dougnac, H.; Ekedahl, A.; Elbeze, D.; Escarguel, A.; Escourbiac, F.; Ezato, K.; Faisse, F.; Fenzi, C.; Ferlay, F.; Firdaouss, M.; Gardarein, J. L.; Gargiulo, L.; Gaspar, J.; Gavila, P.; Gazzotti, S.; Giacalone, J. C.; Gil, C.; Grigore, E.; Guilhem, D.; Gunn, J.; Hakola, A.; Hatchressian, J. C.; Helou, W.; Hennequin, P.; Hernandez, C.; Houry, M.; Jouve, M.; Klepper, C.; Laffont, G.; Languille, P.; Larroque, S.; Li, Q.; Linke, J.; Lipa, M.; Lotte, P.; Luo, G.-N.; Marandet, Y.; Martin, C.; Martinez, A.; Mazon, D.; Meyer, O.; Mollard, P.; Nardon, E.; Nouailletas, R.; Park, H.; Pascal, J. Y.; Pegourie, B.; Pitts, R.; Pocheau, C.; Poli, S.; Ravenel, N.; Riccardi, B.; Richou, M.; Rieth, M.; Roche, H.; Ruset, C.; Sabathier, F.; Saille, A.; Saint-Laurent, F.; Santraine, B.; Seki, Y.; Sestak, D.; Signoret, J.; Soler, B.; Suzuki, S.; Thouvenin, D.; Toulouse, L.; Travere, J. M.; Treutterer, W.; Vartanian, S.; Verger, J. M.; Vermare, L.; Vignal, N.; Wang, Y.; Wang, Y.; Werner, A.; Yang, Q.; Zago, B.; Zhao, W.; Zhong, G.-W.; WEST Team: Progresses on WEST Platform Construction towards First Plasmas. In: 26th IAEA Fusion Energy Conference, FIP/2-1Rb. 26th IAEA Fusion Energy Conference (FEC 2016), Kyoto, 17. Oktober 2016 - 22. Oktober 2016. International Atomic Energy Agency, Vienna (2018)
159.
Konferenzbeitrag
Felici, F.; Blanken, T.; Maljaars, E.; van den Brand, H.; Citrin, J.; Hogeweij, D.; Scheer, M.; de Baar, M. R.; Steinbuch, M.; Coda, S. et al.; Galperti, C.; Moret, J.-M.; Sauter, O.; Teplukhina, A. A.; Vu, N. M. T.; Nouaillettas, R.; Kudlacek, O.; Piron, C.; Piovesan, P.; Treutterer, W.; Rapson, C. J.; Giannone, L.; Willensdorfer, M.; Reich, M.; TCV Team; ASDEX Upgrade Team, Max Planck Institute for Plasma Physics, Max Planck Society; EUROFusion MST1 Team: Real-time model-based plasma state estimation, monitoring and integrated control in TCV, ASDEX-Upgrade and ITER. In: 26th IAEA Fusion Energy Conference, EX/P8-33. 26th IAEA Fusion Energy Conference (FEC 2016), Kyoto, 17. Oktober 2016 - 22. Oktober 2016. International Atomic Energy Agency, Vienna (2018)
160.
Konferenzbeitrag
Giannone, L.; Sieglin, B.; Fischer, R.; Fuchs, J. C.; McCarthy, P. J.; Schuhbeck, K. H.; Treutterer, W.; ASDEX Upgrade Team, Max Planck Institute for Plasma Physics, Max Planck Society: Real-time equilibrium reconstruction integration into the ASDEX Upgrade control system. In: 45th EPS Conference on Plasma Physics, P2.1041. 45th EPS Conference on Plasma Physics, Prague, 02. Juli 2018 - 06. Juli 2018. European Physical Society, Geneva (2018)
Zur Redakteursansicht