Publikationen von Prof. Dr. Friedrich Wagner

Zeitschriftenartikel (3)

1.
Zeitschriftenartikel
Bulanin, V. V.; Wagner, F.; Varfolomeev, V. I.; Gusev, V. K.; Kurskiev, G. S.; Minaev, V. B.; Patrov, M. I.; Petrov, A. V.; Petrov, Y. V.; Prisyazhnyuk, D. V. et al.; Sakharov, N. V.; Tolstyakov, S. Y.; Khromov, N. A.; Shchegolev, P. B.; Yashin, A. Y.: Observation of geodesic acoustic modes in the Globus-M spherical Tokamak. Technical Physics Letters 40 (5), S. 375 - 377 (2014)
2.
Zeitschriftenartikel
Wagner, F.: Electricity by intermittent sources: An analysis based on the German situation 2012. The European Physical Journal Plus 129, 20 (2014)
3.
Zeitschriftenartikel
Wagner, F.: Considerations for an EU-wide use of renewable energies for electricity generation. The European Physical Journal Plus 129, 219 (2014)

Buchkapitel (1)

4.
Buchkapitel
Wagner, F.: Fusionsexperiment WEGA geht in den Ruhestand. In: Jahrbuch der Max-Planck-Gesellschaft 2014, online. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., München (2014)

Konferenzbeitrag (1)

5.
Konferenzbeitrag
Yashin, A. Y.; Bulanin, V. V.; Gusev, V. K.; Khromov, N. A.; Kurskiev, G. S.; Minaev, V. B.; Patrov, M. I.; Petrov, A. V.; Petrov, Y. V.; Prisyazhnyuk, D. V. et al.; Sakharov, N. V.; Shchegolev, P. B.; Tolstyakov, S. Y.; Varfolomeev, V. I.; Wagner, F.: Geodesic acoustic mode observations in the Globus-M spherical tokamak. 14th International Workshop on H-mode Physics and Transport Barriers, Fukuoka, 02. Oktober 2013 - 04. Oktober 2013. Nuclear Fusion 54, 114015, (2014)

Vortrag (1)

6.
Vortrag
Wagner, F.: Electricity generation by intermitted sources. EPS/SIF Sommerschule, Varenna (eingereicht)

Poster (2)

7.
Poster
Bulanin, V.; Gusev, V.; Iblyaminova, A.; Khromov, N.; Kurskiev, G.; Minaev, V.; Patrov, M.; Petrov, A.; Petrov, Y.; Sakharov, N. et al.; Shchegolev, P.; Tolstyakov, S.; Varfolomeev, V.; Wagner, F.; Yashin, A.: Geodesic Acoustic Mode Investigation in the Spherical Globus-M Tokamak Using a Multi-diagnostic Approach. 25th IAEA Fusion Energy Conference (FEC 2014), Saint Petersburg (2014)
8.
Poster
Gusev, V.; Bakharev, N.; Ber, B.; Bondarchuk, E.; Bulanin, V.; Bykov, A.; Chernyshev, F.; Demina, E.; Dyachenko, V.; Goncharov, P. et al.; Gorodetsky, A.; Gusakov, E.; Iblyaminova, A.; Irzak, M.; Kaveeva, E.; Khitrov, S.; Khokhlov, M.; Khromov, N.; Krasnov, S.; Kurskiev, G.; Labusov, A.; Lepikhov, S.; Litunovsky, N.; Mazul, I.; Melnik, A.; Mikov, V.; Minaev, V.; Miroshnikov, I.; Mukhin, E.; Novokhatsky, A.; Patrov, M.; Petrov, A.; Petrov, Y.; Rozhansky, V.; Sakharov, N.; Saveliev, A.; Senichenkov, I.; Sergeev, V.; Shchegolev, P.; Shcherbinin, O.; Tanchuk, V.; Tolstyakov, S.; Varfolomeev, V.; Vekshina, E.; Voronin, A.; Voskoboinikov, S.; Wagner, F.; Yashin, A.; Zadvitskiy, G.; Zakharov, A.; Zalavutdinov, R.; Zhilin, E.: Review of Globus-M Spherical Tokamak Results. 25th IAEA Fusion Energy Conference (FEC 2014), Saint Petersburg (2014)
Zur Redakteursansicht